Նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կա մի խորհրդավոր հսկա սառցադաշտը Պլուտո