Թանկարժեք մետաղներ են Երկրի 4,45 միլիարդ տարի առաջ, մի մեծ մոլորակ բախման